Givet osäkerheten kring spridningen av coronaviruset och de riktlinjer kring resande och sammanträden som företag både i Sverige och utomlands tillämpar, så finns det anledning för styrelsen för SCCL att ta ställning till hur planerade och framtida seminarier och konferenser ska hanteras. Å ena sidan ska vi inte medverka till onödig panik, men  å andra sidan ska vi inte medverka till onödig smittspridning. Styrelsen har därför fattat beslut om att ställa in redan planerade seminarier under mars månad 2020 men att fortsätta planera seminarier och konferenser som ska genomföras i april eller senare, dock med en beredskap för att de kan komma att ställas in eller skjutas upp. Vid kommande ordinarie styrelsemöte den 24 mars 2020 fattas beslut om hur verksamheten ska hanteras därefter.