Nya forskningsamanuenser på Centret

Nya forskningsamanuenser på Centret
1 januari 2020
SCCL välkomnar Joel Haldosén och Mohammed Smesem som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019.
Joel och Mohammed efterträder Jonathan Löwy och Julia Grote som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret.
Vi tackar Jonathan och Julia för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!