På grund av de nya rekommendationer och restriktioner som utfärdats från centralt håll kommer verksamheten vid Centret tills vidare att hållas på distans. Seminarier och andra möten sker lämpligen via Zoom och bemanningen på Centret kommer vara neddragen till ett minimum. Amanuenser och andra medarbetare är dock fullt tillgängliga via mail.