SCCL:s styrelse förlänger neddragning av verksamheten
På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att förlänga den neddragning av verksamheten som gällt under våren. SCCL följer härvid universitetets riktlinjer och vi räknar med att viss verksamhet kan komma igång under höstens lopp men dock i begränsad omfattning. Efter sommaruppehållet kommer mera information att lämnas här.