Welcome to SCCL

Stockholm Centre
for Commercial Law (SCCL)

Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Visiting address
Universitetsvägen 10 C, Biblioteksbyggnad, plan 6 (Vägbeskrivning)

Invoice address
SCCL
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
Postbox C8201
190 87 Rosersberg

SCCL:s office: Tel: +46 (0)8162499
E-mail: sccl@juridicum.su.se

Organization number: 202100-3062

SCCL:s Research Assistants:

Mathilda Brådhe
Tel: +46 (0)8162499
E-mail: mathilda.bradhe@juridicum.su.se

Alina Kaiser
Tel: +46 (0)8162500
E-mail: alina.kaiser@juridicum.su.se

Anna Klasson
Tel: +46 (0)8163548
E-mail: anna.klasson@juridicum.su.se

Director:

Göran Millqvist
Tel: + 46 (0)8162252
E-mail: goran.millqvist@juridicum.su.se

Om du är intresserad av:

Att vara medlem i en forskningsavdelning eller delta vid ett seminarium:
Kontakta respektive avdelningsledare direkt eller vänd dig till SCCL:s kansli för kontaktuppgifter.

Att vara gästforskare vid SCCL:
Kontakta föreståndaren Göran Millqvist, tel: +46 (0)736455675, + 46 (0)8162252, e-post: goran.millqvist@juridicum.su.se

Att vara med i Advokatvännerna:
Kontakta ordförande i Stödstiftelsen Axel Calissendorff, e-post: axel.calissendorff@caswa.se

Att vara med i Bolagsvännerna:
Kontakta advokat André Andersson, e-post: andre.andersson@msa.se

Att köpa skrifter i SCCL:s skriftserie:
Kontakta Jure bokhandel, e-post: order@jure.se, hemsida: Jure Bokhandel