3 november, 2023

SCGI signs Joint Statement of Nordic Company Law Scholars

2023-11-17T12:22:17+01:003 november, 2023|

SCGI signs Joint Statement of Nordic Company Law Scholars on the European-Parliament’s Proposed Amendments to the Proposal for a Directive on MVR Shares On 7 December 2022, the European Commission presented a package of legislative proposals, one of which was a proposal for a directive on multiple-vote share structures in companies that seek admission to trading of their shares on an SME growth market. On 24 October 2023, the European Parliament adopted a set of proposed amendments to the proposal that will now proceed into the trilogue negotiations. It has come to our attention that there is some uncertainty regarding [...]

27 oktober, 2023

André Andersson erhåller Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

2023-11-29T11:23:16+01:0027 oktober, 2023|

Advokatsamfundet delar sedan 2012 ut ett årligt pris för framstående insatser inom advokatyrket. Årets pris har tilldelats André Andersson som är ordförande för SCCL och Senior Adviser på Mannheimer Swartling. Han erhåller priset bland annat för sitt engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. Det delades ut av samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på årets Advokatdagar som gick av stapeln på Grand Hotel den 26-27 oktober. ”Årets pristagare får utmärkelsen för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet, som en av Sveriges främsta advokater inom finansjuridiken, med ett stort engagemang och arbete för juridisk forskning och [...]

11 oktober, 2023

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/23

2023-10-11T13:16:38+02:0011 oktober, 2023|

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/2023. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Nominering till priset görs av handledare eller examinator. Uppsatser som kommer i fråga är: - examens- och masteruppsatser - vid svenskt lärosäte - godkända under läsåret 2022/2023 - i kommersiell rätt i vid bemärkelse (utöver förmögenhets- och bolagsrätt även bl.a. process-, skatte- och straffrättsliga ämnen av affärsrättslig betydelse) - som erhållit betyget AB, ECTS-betygen [...]

25 september, 2023

Nordiskt seminarium om Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

2023-10-12T13:31:25+02:0025 september, 2023|

Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt att diskutera inställningen i nordisk rätt till ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. Inför seminariet uppmanas deltagare att ta del av bifogat material. Materialet består dels av en förteckning över rättsfall och litteratur av relevans för seminariet, dels av ett rättsfallskompendium. Tillägg: Rättsfallskompendiet har kompletterats med ett avgörande från Finlands högsta domstol. Avgörandet finns nedan. Nedan finns även de presentationsbilder [...]

7 juli, 2023

SCGI medverkar vid IÄF:s 20 års jubileum

2023-07-07T12:34:46+02:007 juli, 2023|

Den 15 juni anordnades ett seminarium för att uppmärksamma att det är 20 år sedan Institutionella Ägares Förening (IÄF) bildades. IÄF bildades 2003 och är ett samarbete mellan svenska institutionella ägare. IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF är även en av SCGI:s partnerorganisationer som möjliggör institutets verksamhet. Erik Lidman, föreståndare vid SCGI, medverkade i panelsamtalet tillsammans med Carl Bennet (Carl Bennet AB), Christer Gardell (Cevian) och Torun Nilsson (Dagens Industri). Finansmarknadsminister Niklas Wykman medverkade också under [...]

29 juni, 2023

Positiv utvärdering av SCCL

2023-06-30T11:23:40+02:0029 juni, 2023|

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid Centrum för kommersiell rätt i Stockholm ska fortsätta utan några ändringar. I sina sammanfattande slutsatser konstaterar professor Eftestøl att SCCL är en ledande aktör inom sitt område i Sverige och fyller utan tvivel en viktig funktion vid Stockholms universitet. Enligt hennes uppfattning har SCCL potential att utvecklas till en ledande [...]

20 juni, 2023

Stina Bratt har tilldelats Sven Unger Company Law Scholarship

2023-11-29T13:17:01+01:0020 juni, 2023|

Till minne av den tidigare delägaren Sven Unger och hans bidrag, både till byrån och till den bolagsrättsliga doktrinen, utlyste Mannheimer Swartling ett ettårigt postdoktoralt forskarstipendium i bolagsrätt i samarbete med Swedish Corporate Governance Institute. Vid sammanträde den 2 juni 2023 beslutade priskommittén att tilldela Sven Unger Company Law Scholarship till Jur. Dr Stina Bratt. ”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt [...]

19 juni, 2023

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

2023-06-19T16:54:48+02:0019 juni, 2023|

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering. Priskommittén kommenterar tilldelningen och projektet: ”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt som kommer att utgöra [...]

5 juni, 2023

SCCL-priset 2022 har tilldelats Anna Kireeva

2023-07-07T12:24:47+02:005 juni, 2023|

Alexander Unnersjö. Anna Kireeva och Jori Munukka Anna Kireeva har för sin uppsats Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens belönats med SCCL-priset, Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt med följande motivering. Anna Kireeva har tagit sig an ett klassiskt och komplicerat ämne i en krävande rättslig miljö med såväl nationella som internationella inslag. Hon hanterar detta på ett gediget och välstrukturerat sätt och vägleder med säker hand läsaren i den sakrättsliga snårskogen av motstridiga intressen. Juryn har bestått av f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André [...]

2 juni, 2023

Sara Göthlin har disputerat

2023-06-30T11:33:15+02:002 juni, 2023|

Den 2 juni 2023 disputerade Sara Göthlin på avhandlingen ”Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens”. Opponent var Johan Adestam.

Till toppen