Om GD

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har GD skapat 47 blogginlägg för.

Harvard Law School Corporate Governance Forum

2024-02-06T14:19:01+01:006 februari, 2024|

The Institute's Director Mats Isaksson has together with Daniel Blume from the OECD posted a brief overview of the recently released 2023 edition of the OECD Corporate Governance Factbook on the Harvard Law School Corporate Governance Forum blog. The, OECD Factbook contains more than 100 figures and tables that provide comparable information on corporate governance regulations and pracices across 49 jurisdictions and can be downloaded for free here.

SCGI signs Joint Statement of Nordic Company Law Scholars

2023-11-17T12:22:17+01:003 november, 2023|

SCGI signs Joint Statement of Nordic Company Law Scholars on the European-Parliament’s Proposed Amendments to the Proposal for a Directive on MVR Shares On 7 December 2022, the European Commission presented a package of legislative proposals, one of which was a proposal for a directive on multiple-vote share structures in companies that seek admission to trading of their shares on an SME growth market. On 24 October 2023, the European Parliament adopted a set of proposed amendments to the proposal that will now proceed into the trilogue negotiations. It has come to our attention that there is some uncertainty regarding [...]

SCGI medverkar vid IÄF:s 20 års jubileum

2023-07-07T12:34:46+02:007 juli, 2023|

Den 15 juni anordnades ett seminarium för att uppmärksamma att det är 20 år sedan Institutionella Ägares Förening (IÄF) bildades. IÄF bildades 2003 och är ett samarbete mellan svenska institutionella ägare. IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF är även en av SCGI:s partnerorganisationer som möjliggör institutets verksamhet. Erik Lidman, föreståndare vid SCGI, medverkade i panelsamtalet tillsammans med Carl Bennet (Carl Bennet AB), Christer Gardell (Cevian) och Torun Nilsson (Dagens Industri). Finansmarknadsminister Niklas Wykman medverkade också under [...]

Positiv utvärdering av SCCL

2023-06-30T11:23:40+02:0029 juni, 2023|

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid Centrum för kommersiell rätt i Stockholm ska fortsätta utan några ändringar. I sina sammanfattande slutsatser konstaterar professor Eftestøl att SCCL är en ledande aktör inom sitt område i Sverige och fyller utan tvivel en viktig funktion vid Stockholms universitet. Enligt hennes uppfattning har SCCL potential att utvecklas till en ledande [...]

Stina Bratt har tilldelats Sven Unger Company Law Scholarship

2023-11-29T13:17:01+01:0020 juni, 2023|

Till minne av den tidigare delägaren Sven Unger och hans bidrag, både till byrån och till den bolagsrättsliga doktrinen, utlyste Mannheimer Swartling ett ettårigt postdoktoralt forskarstipendium i bolagsrätt i samarbete med Swedish Corporate Governance Institute. Vid sammanträde den 2 juni 2023 beslutade priskommittén att tilldela Sven Unger Company Law Scholarship till Jur. Dr Stina Bratt. ”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt [...]

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

2023-06-19T16:54:48+02:0019 juni, 2023|

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering. Priskommittén kommenterar tilldelningen och projektet: ”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt som kommer att utgöra [...]

Sara Göthlin har disputerat

2023-06-30T11:33:15+02:002 juni, 2023|

Den 2 juni 2023 disputerade Sara Göthlin på avhandlingen ”Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens”. Opponent var Johan Adestam.

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

2023-04-12T23:05:33+02:0030 mars, 2023|

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There was a discussion on whether certain provisions, particularly the corporate governance related provisions (article 15.3, 25 and 26) would be counterproductive from a sustainability perspective, as well as damaging businesses and their access to capital. It is now agreed that these will be deleted, but whether there will be an [...]

How populism is undermining accountability in corporate governance

2023-04-12T23:05:49+02:007 mars, 2023|

Populist trends in corporate governance are undermining the quality of public policy, the legitimacy of democratic institutions and the functioning of our market economies. Rather than loading companies with unrealistic public responsibilities, we need to establish a fair and functional division of powers and responsibilities between politics and business. Business cannot be given the franchise to solve societal problems, such as increased inequality or environmental standards. And politicians should not be given an excuse to avoid tackling those same problems by referring to some vague concept of stakeholder capitalism. Keynote address held by SCGI Director Mats Isaksson at the International [...]

Lundbergföretagen initierar samarbete med Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholms universitet

2023-02-16T11:27:23+01:0014 februari, 2023|

Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden, och den svenska modellen för bolagsstyrning. Institutet samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker. Institutet ska även främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning, samt fungera som en plattform för ökat samarbete mellan praktik och [...]

Till toppen