Om GD

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har GD skapat 42 blogginlägg för.

SCGI medverkar vid IÄF:s 20 års jubileum

2023-07-07T12:34:46+02:007 juli, 2023|

Den 15 juni anordnades ett seminarium för att uppmärksamma att det är 20 år sedan Institutionella Ägares Förening (IÄF) bildades. IÄF bildades 2003 och är ett samarbete mellan svenska institutionella ägare. IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF är även en av SCGI:s partnerorganisationer som möjliggör institutets verksamhet. Erik Lidman, föreståndare vid SCGI, medverkade i panelsamtalet tillsammans med Carl Bennet (Carl Bennet AB), Christer Gardell (Cevian) och Torun Nilsson (Dagens Industri). Finansmarknadsminister Niklas Wykman medverkade också under [...]

Positiv utvärdering av SCCL

2023-06-30T11:23:40+02:0029 juni, 2023|

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid Centrum för kommersiell rätt i Stockholm ska fortsätta utan några ändringar. I sina sammanfattande slutsatser konstaterar professor Eftestøl att SCCL är en ledande aktör inom sitt område i Sverige och fyller utan tvivel en viktig funktion vid Stockholms universitet. Enligt hennes uppfattning har SCCL potential att utvecklas till en ledande [...]

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

2023-06-20T10:10:21+02:0020 juni, 2023|

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering.

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

2023-06-19T16:54:48+02:0019 juni, 2023|

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering. Priskommittén kommenterar tilldelningen och projektet: ”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt som kommer att utgöra [...]

Sara Göthlin har disputerat

2023-06-30T11:33:15+02:002 juni, 2023|

Den 2 juni 2023 disputerade Sara Göthlin på avhandlingen ”Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens”. Opponent var Johan Adestam.

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

2023-04-12T23:05:33+02:0030 mars, 2023|

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There was a discussion on whether certain provisions, particularly the corporate governance related provisions (article 15.3, 25 and 26) would be counterproductive from a sustainability perspective, as well as damaging businesses and their access to capital. It is now agreed that these will be deleted, but whether there will be an [...]

How populism is undermining accountability in corporate governance

2023-04-12T23:05:49+02:007 mars, 2023|

Populist trends in corporate governance are undermining the quality of public policy, the legitimacy of democratic institutions and the functioning of our market economies. Rather than loading companies with unrealistic public responsibilities, we need to establish a fair and functional division of powers and responsibilities between politics and business. Business cannot be given the franchise to solve societal problems, such as increased inequality or environmental standards. And politicians should not be given an excuse to avoid tackling those same problems by referring to some vague concept of stakeholder capitalism. Keynote address held by SCGI Director Mats Isaksson at the International [...]

Lundbergföretagen initierar samarbete med Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholms universitet

2023-02-16T11:27:23+01:0014 februari, 2023|

Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden, och den svenska modellen för bolagsstyrning. Institutet samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker. Institutet ska även främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning, samt fungera som en plattform för ökat samarbete mellan praktik och [...]

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

2022-11-04T11:34:42+01:0027 oktober, 2022|

Speech by director Rolf Skog given on 27 Oct 2022 at the conference Nuevas Obligaciones de los Administradores de las Sociedades de Capital, organized by Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, which might prove to be counterproductive from a sustainability perspective, as well as damaging businesses and their access to capital. Read the [...]

The Swedish Corporate Bond Market and Bondholder Rights

2022-11-04T11:19:31+01:0014 oktober, 2022|

During the last year, the SCGI, together with the OECD, has conducted a research project regarding the Swedish corporate bond market. On the SCGI:s side, the project is headed by director Erik Lidman. On October 14th, the first report from this project was launched at a seminar with Carmine Di Noia, Director, OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs, and Henrik Braconier, Chief Economist as speakers. The seminar was moderated by directors Rolf Skog and Professor Erik Lidman.The report   provides a detailed account of the Swedish corporate bond market. Based on original data, it offers an overview of how [...]

Till toppen