Om GD

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har GD skapat 58 blogginlägg för.

SCCL utvidgar till sjö- och transporträtten genom samgående

2024-05-21T09:49:22+02:0020 maj, 2024|

Vid senaste styrelsesammanträde den 14 maj 2024 beslutades om ett samgående mellan SCCL och Sjörättsbiblioteket. Axel A:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt. Institutet leds av professor Johan Schelin, och han och institutet kommer inom kort att flytta över från Juridiska institutionen till SCCL:s lokaler. Institutet kommer fortsätta sin verksamhet och samtidigt bli en forskningsavdelning inom SCCL. Institutet kan nås via https://www.sjorattsbiblioteket.se/

Ny forskningsavdelning inrättas

2024-05-20T12:38:52+02:0020 maj, 2024|

Vid senaste styrelsesammanträde den 14 maj 2024 beslutades om inrättande av en ny forskningsavdelning vid SCCL, Jurister och Samhälle. Många framstående juridiska fakulteter runt om i världen har program, institut, center eller liknande som ägnas åt studiet och stödet för olika aspekter av juristyrket. Ämnet sträcker sig från frågor som rör juridik som karriär och affärsverksamhet, juristers roll i samhället, juristers arbetsmiljö, till rättssäkerhet och tillhandahållandet av rättvisa, osv. Forskningsavdelningen kommer att, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, fokusera på fyra kärnområden för att undersöka strukturer, normer och dynamik i det globala advokatyrket: • Juridiska karriärer och deras mångsidighet • Innovation och [...]

Pris till Sara Göthlin

2024-05-18T14:56:01+02:008 maj, 2024|

Pris till Sara Göthlin Stiftelsen Insolvensrättsligt forums litteraturpris gick i år till en av våra medarbetare J D Sara Göthlinför doktorsavhandlingen Prioritet och avtal - Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens. Hon delad priset med J D Markus Ehrenpil (Uppsala universitet) för doktorsavhandlingen Rekonstruktionsuppgörelse. Sara disputerade vid Stockholms universitet 2023. Motiveringen, som lästes upp av stiftelsens ordförande prof. em. Mikael Möller, löd: "I avhandlingen genomför Göthlin den första djupare undersökningen av de sak- och insolvensrättsliga effekterna av avtal om riktad efterställning i svensk rätt. Utifrån en genuin kunskap om avtalens konstruktion och användning på kredit- och finansmarknaderna, leder hon läsaren [...]

Stockholm-Bonn Law Symposium 2024

2024-05-20T11:38:36+02:0010 april, 2024|

Den 10-12 april 2024 besökte 23 av SCCL:s medlemmar Bonn för att delta i Stockholm-Bonn Law Symposium 2024. Från Bonns sida anordnades evenemanget och leddes av professor Birke Häcker, föreståndare för Institutet för internationell och komparativ privaträtt. På Stockholmssidan låg ledningen hos SCCL:s föreståndare, professor Göran Millqvist, och SCCL:s styrelseordförande, jur.dr. h.c. André Andersson. Arrangemanget genomfördes av docent Johan Sandstedt och doktorand Hanna Larsson. Den 11 april 2024 inledde professor Häcker med en presentation på temat "Law as a Science? Com-parative Reflections of Classrooms, Codes and Cases", vilket gav upphov till en livlig debatt bland deltagarna. [...]

Mats Isaksson inbjuden till ett möte i Tokyo med Asiatiska utvecklingsbankens (AsDB) forskningsinstitut

2024-04-09T10:34:32+02:0014 mars, 2024|

Den 14–15 mars var SCGI:s föreståndare Mats Isaksson inbjuden till ett möte i Tokyo med Asiatiska utvecklingsbankens (AsDB) forskningsinstitut. Syftet var att diskutera bolagsstyrning och reformer på kapitalmarknaden. Mats talade främst om behovet av att lagstiftare och reglerare förstår de underliggande sambanden mellan bolagsstyrning och näringslivets riskkapitalförsörjning. Mats Isaksson har tidigare varit engagerad av den japanska regeringen som rådgivare inom bolagsstyrning.

Seminarium, Sympatiåtgärder – under press?

2024-03-02T17:31:37+01:0022 februari, 2024|

SCCL:s Forskningsavdelning för arbets- och diskrimineringsrätt tillsammans med Institutet för social civilrätt höll ett välbesökt seminarium, Sympatiåtgärder – under press? den 22 februari 2024. Över 120 deltagare kom. Temat hade sin grund i den segdragna konflikten mellan bilföretaget Tesla och fackförbundet IF Metall. Sedan förbundet varslat om stridsåtgärder för att få Tesla att träffa ett kollektivavtal för verksamheten i Sverige har konflikten utvidgats, och tolv andra fackförbund från Sverige, Danmark, Finland och Norge har vidtagit sympatiåtgärder till stöd för IF Metall. Professor Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet, började seminariet med en historisk skiss av rätt att vidta sympatiåtgärder. Professor [...]

Harvard Law School Corporate Governance Forum

2024-04-09T10:35:54+02:006 februari, 2024|

The Institute's Director Mats Isaksson has together with Daniel Blume from the OECD posted a brief overview of the recently released 2023 edition of the OECD Corporate Governance Factbook on the Harvard Law School Corporate Governance Forum blog. The, OECD Factbook contains more than 100 figures and tables that provide comparable information on corporate governance regulations and pracices across 49 jurisdictions and can be downloaded for free here.

SCGI signs Joint Statement of Nordic Company Law Scholars

2023-11-17T12:22:17+01:003 november, 2023|

SCGI signs Joint Statement of Nordic Company Law Scholars on the European-Parliament’s Proposed Amendments to the Proposal for a Directive on MVR Shares On 7 December 2022, the European Commission presented a package of legislative proposals, one of which was a proposal for a directive on multiple-vote share structures in companies that seek admission to trading of their shares on an SME growth market. On 24 October 2023, the European Parliament adopted a set of proposed amendments to the proposal that will now proceed into the trilogue negotiations. It has come to our attention that there is some uncertainty regarding [...]

SCGI medverkar vid IÄF:s 20 års jubileum

2023-07-07T12:34:46+02:007 juli, 2023|

Den 15 juni anordnades ett seminarium för att uppmärksamma att det är 20 år sedan Institutionella Ägares Förening (IÄF) bildades. IÄF bildades 2003 och är ett samarbete mellan svenska institutionella ägare. IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF är även en av SCGI:s partnerorganisationer som möjliggör institutets verksamhet. Erik Lidman, föreståndare vid SCGI, medverkade i panelsamtalet tillsammans med Carl Bennet (Carl Bennet AB), Christer Gardell (Cevian) och Torun Nilsson (Dagens Industri). Finansmarknadsminister Niklas Wykman medverkade också under [...]

Positiv utvärdering av SCCL

2023-06-30T11:23:40+02:0029 juni, 2023|

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid Centrum för kommersiell rätt i Stockholm ska fortsätta utan några ändringar. I sina sammanfattande slutsatser konstaterar professor Eftestøl att SCCL är en ledande aktör inom sitt område i Sverige och fyller utan tvivel en viktig funktion vid Stockholms universitet. Enligt hennes uppfattning har SCCL potential att utvecklas till en ledande [...]

Till toppen