Vid senaste styrelsesammanträde den 14 maj 2024 beslutades om inrättande av en ny forskningsavdelning vid SCCL, Jurister och Samhälle. Många framstående juridiska fakulteter runt om i världen har program, institut, center eller liknande som ägnas åt studiet och stödet för olika aspekter av juristyrket. Ämnet sträcker sig från frågor som rör juridik som karriär och affärsverksamhet, juristers roll i samhället, juristers arbetsmiljö, till rättssäkerhet och tillhandahållandet av rättvisa, osv. Forskningsavdelningen kommer att, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, fokusera på fyra kärnområden för att undersöka strukturer, normer och dynamik i det globala advokatyrket:

• Juridiska karriärer och deras mångsidighet
• Innovation och juridiska marknader
• Juridisk utbildning och rättsetik
• Rättsväsendet och tillgång till rättvisa

Bakom initiativet står bland andra professor Laura Carlson, docent Emil Elgebrant, docent Cyril Holm, docent Katarina Fast och advokat Adam Green.