Vid SCCL hålls vetenskapliga seminarier inom olika ämnen, som arrangeras av de olika vetenskapliga avdelningarna. Därutöver arrangeras större konferenser en eller ett par gånger om året, i egen regi och tillsammans med andra.

Arrangemang i SCCL:s regi utgör inte öppna föreläsningar inom Stockholms universitet. Till varje arrangemang utgår särskild inbjudan till främst medlemmarna i den arrangerande forskningsavdelningen, en begränsad grupp akademiker och praktiker med engagemang inom det relevanta rättsområdet.

Det går inte att anmäla deltagande via hemsidan. Har du inte fått inbjudan men önskar delta vid ett kommande arrangemang ber vi dig vända dig till ledaren för den forskningsavdelning som står som arrangör eller, om det gäller ett arrangemang direkt i SCCL:s regi, till Göran Millqvist.