Loading...
Hem2021-09-16T16:06:55+02:00

Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt

SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse och utgör en del av Juridiska fakulteten. Det står under överinseende av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 25 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.

SCCL ska i sin verksamhet fokusera på att:

Blogg/Nyheter

Jan Kleineman går i pension

Jan Kleineman går i pension Professor Jan Kleineman avgick vid utgången av augusti med pension. För SCCL är detta en händelse av stor och omvälvande betydelse. I samband med sin pension har Jan valt att också lämna sina funktioner vid SCCL. För oss som är fortsatt engagerade vid SCCL känns detta både skrämmande och förpliktigande. Jan är den siste ”fullmaktsprofessorn” vid Juridiska institutionen där han har varit anställd sedan mitten av 1970-talet. Under en lång och synnerligen framgångsrik karriär har Jan visat att han inte endast är en skicklig och produktiv forskare – han är något så unikt som [...]

SCCL:s styrelse förlänger neddragning av verksamheten

SCCL:s styrelse förlänger neddragning av verksamheten På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att förlänga den neddragning av verksamheten som gällt under våren. SCCL följer härvid universitetets riktlinjer och vi räknar med att viss verksamhet kan komma igång under höstens lopp men dock i begränsad omfattning. Efter sommaruppehållet kommer mera information att lämnas här.

Till toppen