Loading...
Hem2024-03-08T18:18:28+01:00

Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt

SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse och utgör en del av Juridiska fakulteten. Det står under överinseende av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 25 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.
The Swedish Corporate Governance Institute, SCGI, är en del av SCCL i form av en forskningsavdelning för bolagsstyrning.

SCCL ska i sin verksamhet fokusera på att:

Nyheter

Disputation av doktorand vid SCCL

Den 17 november 2023 disputerade Girion Blomdahl på avhandlingen ”Vem äger naturen – En fastighetsrättslig studie om förhållandena mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturen”. Inte minst de senaste årens politiska diskussioner visar att det kan finnas en motsatsställning [...]

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/23

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/2023. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats [...]

Nordiskt seminarium om Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt [...]

Till toppen