Sara Göthlin

Pris till Sara Göthlin

Stiftelsen Insolvensrättsligt forums litteraturpris gick i år till en av våra medarbetare jur. dr Sara Göthlin för doktorsavhandlingen Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens. Hon delad priset med jur. dr Markus Ehrenpil (Uppsala universitet) för doktorsavhandlingen Rekonstruktionsuppgörelse.

Sara disputerade vid Stockholms universitet 2023. Motiveringen, som lästes upp av stiftelsens ordförande prof. em. Mikael Möller, löd:

”I avhandlingen genomför Göthlin den första djupare undersökningen av de sak- och insolvensrättsliga effekterna av avtal om riktad efterställning i svensk rätt. Utifrån en genuin kunskap om avtalens konstruktion och användning på kredit- och finansmarknaderna, leder hon läsaren säkert genom stora arealer obruten juridisk mark. Analyserna vilar på systematiskt stabil grund och slutsatserna är genomgående mycket väl avvägda. Av egen erfarenhet kan jag redan nu säga att det är hit man i första hand ska gå för vägledning i efterställningsfrågor med något mått av komplexitet.”