Till SCCL kan som Fellows knytas såväl yngre som mer etablerade forskare inom den kommersiella rätten i vid mening, från doktorander till emeriterade professorer. De forskare som knyts till SCCL som Fellows ska normalt vara verksamma vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. I särskilda fall kan även andra knytas till SCCL som Fellows. Doktorander kan inte antas vid SCCL.
Fellows med arbetsplats vid SCCL framgår nedan.