Anders Fernlund
Anders FernlundGästforskare / Jur. dr / Civilrätt /
Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt; immaterialrätt; konkurrensrätt; komparativ rätt
Pågående forskning avser frågan om ensidig ändringsrätt i långvariga avtal. Avsikten är att se när och i vilken utsträckning en avtalspart ensidigt har rätt att ändra ett ingånget avtal. Studien omfattar olika rättsområden och utblickar till andra länder förekommer.

Erfarenhet
1981 – 1983 Assistent, Rättsvetenskapliga inst,
Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
1983 – 1998 Timlärare i rättsvetenskap på HHS
1983 – 1985 Tingstjänstgöring, Linköpings tingsrätt
1985 – 1988 Biträdande jurist
1988 – nutid Advokat o delägare, div advokatbyråer
1993 – nutid Militär folkrättslig rådgivare