Bolagsvännerna

Kontaktpersoner hos Bolagsvännerna får inbjudningar till de aktiviteter som anordnas vid SCCL. Dessa utgörs årligen av ett femtiotal kortare seminarier arrangerade av de olika forskningsavdelningarna samt ett antal större seminarier och konferenser.

Bidragen från Bolagsvännerna gör det möjligt för SCCL att upprätthålla en hög nivå på seminarieverksamheten och även genomföra olika forskningsprojekt. Oxfordsamarbetet är ett av de många projekt som inte varit möjliga utan detta stöd.

Den som vill veta mer om medlemskap i Bolagsvännerna kan kontakta
SCCL:s ordförande, André Andersson på andre.andersson@msa.se

Klicka på logon ovan, högerklicka sedan på logon för att eventuellt ladda ner.