erhöll 2005 en stor donation från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, vilket möjliggjorde etableringen i egna lokaler 2007. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse har även därutöver lämnat ytterligare bidrag till säkrande av SCCL:s allmänna verksamhet. Den allmänna verksamheten har också fått generöst stöd från Skandias vetenskapliga stiftelser. Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat forskningsmedel till post doc-tjänster vid SCCL.

Fastighetsägarna Stockholm har finansierat en forskartjänst i fastighetsrätt till Anders Victorins minne vid SCCL. Ytterligare finansiering har erhållits av LO-Media AB, Proventus AB, TV4 AB och Bonnier AB.

Genom Stiftelsen för stöd till verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law (Stödstiftelsen) bidrar en mängd advokatbyråer i Stockholmsområdet (Advokatvännerna), banker och storföretag (Bolagsvännerna) på en årlig basis till verksamheten vid SCCL. En livsviktig finansiering av den dagliga verksamheten.
Stiftelsens styrelse består av advokat Axel Calissendorff, ordf., chefsjurist Helena Wanhainen, advokat Manfred Löfvenhaft, justitieråd Johan Danelius och advokat Anders Reldén.

Stiftelsen för stöd till skatterättslig forskning vid Stockholm Centre for Commercial Law lämnar bidrag till den skatterättsliga forskningen och till Skatterättsavdelningen vid Centret. Stiftelsen finansieras främst av större revisionsbyråer.

Stiftelsen Fakultetskurser har ända sedan 2011 bidragit till SCCL:s samarbete med University of Oxford och Christ Church College för finansieringen av The Stockholm Centre Oxford Fellowship samt The Stockholm-Oxford Law Symposium. Stiftelsen Fakultetskurser är en samarbetspartner till SCCL.