SCCL - Advokatvännerna

Advokatvännerna bildades ursprungligen 2002 som ett organiserat samarbete mellan ett antal affärsjuridiskt inriktade advokatbyråer i syfte att stödja SCCL som då var relativt nybildat. Denna organisationsform fortlevde fram till 2020 då den ersattes av Stiftelsen för stöd till verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law (Stödstiftelsen). Stiftelsens ändamål är att stödja den verksamhet som bedrivs vid och i anslutning till SCCL. Stiftelsens förmögenhet består av det ursprungliga belopp som de ”gamla” Advokatvännerna tillskjutit, de belopp som löpande tillskjuts av medlemmar i de informella vänorganisationer som är knutna till SCCL samt de belopp som andra bidragsgivare från tid till annan kan komma att tillskjuta för särskilda projekt.

Efter tillkomsten av Stödstiftelsen blir en advokatbyrå medlem i Advokatvännerna genom att lämna ett årligt bidrag till Stödstiftelsen, baserat i första hand på antalet jurister verksamma på kontor i Stockholm med omnejd. Sedan tillkomsten av Stödstiftelsen har antalet Advokatvänner utökats och gruppen består numer av över femtio byråer – större såväl som mindre. Storleken på det årliga bidraget från Advokatvännerna fastställs av SCCL:s styrelse.

SCCL - Bolagsvännerna

En särskild kategori i Stödstiftelsen, Bolagsvännerna, introducerades 2015. Denna utgörs av företag och andra organisationer som stöder verksamheten vid SCCL genom att lämna årliga bidrag till Stödstiftelsen. Gruppen Bolagsvännerna består för närvarande av cirka tjugofem medlemmar, vilka alla har en egen juristavdelning. Storleken på det årliga bidraget från Bolagsvännerna fastställs av SCCL:s styrelse.

Kontaktpersoner hos Advokatvännerna och Bolagsvännerna får inbjudningar till de aktiviteter som anordnas vid SCCL. Dessa utgörs årligen av ett femtiotal kortare seminarier arrangerade av de olika forskningsavdelningarna samt ett antal större seminarier och konferenser.

Bidragen från Advokatvännerna och Bolagsvännerna gör det möjligt för SCCL att upprätthålla en hög nivå på seminarieverksamheten och även genomföra olika forskningsprojekt. Oxfordsamarbetet är ett av de många projekt som inte varit möjliga utan detta stöd.

Den som vill veta mer om medlemskap i Advokatvännerna eller Bolagsvännerna kan kontakta
SCCL:s ordförande, André Andersson på andre.andersson@msa.se

Klicka på respektive logo ovan, högerklicka sedan på logon för att eventuellt ladda ner.

AG Advokat
Baker & McKenzie
Advokatfirman Bexhed
Bird & Bird
Calissendorff Advokatbyrå
Carthiel
Cederquist
Chouette
Cirio
Christer Danielsson Advokat AB
Delphi
DLA Piper
Eversheds Sutherland
Advokat Foerster AB
Fylgia
Gernandt & Danielsson
Hammarskiöld & Co
Hannes Snellman
Harvest Advokater
Ferdinand Hellers
Hellström Advokatbyrå
Tom Johansson
Jurie
Kanter Advokatbyrå
Kilpatrick Townsend & Stockton
Lindahl Stockholm
Lindahl Uppsala
Lindwall Law Group
Linklaters
Magnusson
Mannheimer Swartling
Norburg & Scherp
Nord
Nordia
Advokatfirman P Nyberg i Stockholm
Nybron Advokater
Ramberg
Real Advokatbyrå
Roschier
Sandart & Partners
Setterwalls
Skierfe
Smitt
Advokatfirman Sture Larsson
Synch
TM & Partners
Westerberg & Partners
Wesslau Söderqvist
Wallin & Partners
Dag Wetterberg Advokatbyrå
White & Case
Wigge & Partners
Vinge
Wistrand

Ackordscentralen
Spotlight Stock Market (AktieTorget)
Alecta
Assa Abloy AB
Danske Bank
DNB
EKN
Electrolux
Ericsson
Handelsbanken
IF
Kapatens
Landshypotek
Livförsäkringsbolaget Skandia
Nasdaq
Nordea
Nordic Growth Market NGM
Postnord AB
Raysearch Laboratories
Sandvik
SAS
Scania
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skanska
Spotify
Swedbank
Telia