Nyheter2021-12-21T15:58:18+01:00
2222 februari, 2022

Visiting researcher

From today and two weeks ahead, SCCL welcomes visiting researcher Roni Laakso from University of Helsinki. His main field of interest is Banking Law. The topic of his dissertation is "Corporate Governance in Systemic Banks - Reducing Risk Appetite and Systemic Risk through the Regulation of Board Governance". The [...]

1010 januari, 2022

SCCL fortsätter med distansverksamhet

På grund av de nya rekommendationer och restriktioner som utfärdats från centralt håll kommer verksamheten vid Centret tills vidare att hållas på distans. Seminarier och andra möten sker lämpligen via Zoom och bemanningen på Centret kommer vara neddragen till ett minimum. Amanuenser och andra medarbetare är dock fullt tillgängliga [...]

77 december, 2021

Marcus Radetzki får pris för framstående forskningsinsatser

Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid SCCL och Juridiska institutionen, har tilldelats Försäkringsjuridiska föreningens Bertil Bengtsson-pris för sina framstående forskningsinsatser inom skadestånds- och försäkringsrätt. Föreningens motivering: "År 2021 års pristagare har ett gediget engagemang i föreningen bakom sig och har bidragit såväl inom skadeståndsrätt som inom försäkringsrätt. Han har lyckats [...]

77 december, 2021

Teresa Simon-Almendal lämnar SCCL

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Teresa Simon-Almendal vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Teresa är professor i finansrätt och prodekan med ansvar för forskningsfrågor inom juridiska fakulteten i Stockholm. Hon leder därmed fakultetens [...]

77 december, 2021

Mauro Zamboni lämnar SCCL

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Mauro Zamboni vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Mauro är professor i allmän rättslära med forskning inriktad mot relationerna mellan juridik och politik. För närvarande arbetar han på [...]

99 november, 2021

Christina Ramberg flyttar in på SCCL

Christina Ramberg flyttar in på SCCL Christina är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Avhandlingen handlade om företagsöverlåtelser. Hon har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner, aktieägaravtal och prejudikatläran. Under lång tid har hon intresserat [...]

66 oktober, 2021

Personskiften inom SCCL

Personskiften inom SCCL Vid det senaste sammanträdet föreslog SCCL:s styrelse att professor Mårten Schultz skulle av rektor utses till ny ledamot av styrelsen. Vidare valde styrelsen justitierådet Johnny Herre till ordförande av Vetenskapliga rådet. Styrelsen utsåg härtill advokaten Carl Svernlöv till avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid [...]

1010 september, 2021

Jan Kleineman går i pension

Jan Kleineman går i pension Professor Jan Kleineman avgick vid utgången av augusti med pension. För SCCL är detta en händelse av stor och omvälvande betydelse. I samband med sin pension har Jan valt att också lämna sina funktioner vid SCCL. För oss som är fortsatt engagerade vid SCCL [...]

22 april, 2020

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Sedan de allmänna restriktionerna avseende pandemin tagits bort vid månadsskiftet september/oktober 2021 och universitetet börjat återgå till undervisning och verksamhet på plats har även SCCL öppnat för fysisk närvaro vid olika arrangemang. Från den 1 oktober 2021 planeras för kombinerade arrangemang med viss begränsad fysisk närvaro och distansdeltagande samt [...]

Till toppen