Blogg/Nyheter2021-09-16T16:36:54+02:00

Jan Kleineman går i pension

Jan Kleineman går i pension Professor Jan Kleineman avgick vid utgången av augusti med pension. För SCCL är detta en händelse av stor och omvälvande betydelse. I samband med sin pension har Jan valt att också lämna sina funktioner vid SCCL. För oss som är fortsatt engagerade vid SCCL känns detta både skrämmande och förpliktigande. Jan är den siste ”fullmaktsprofessorn” vid Juridiska institutionen där han har varit anställd sedan mitten av 1970-talet. Under en lång och synnerligen framgångsrik karriär har Jan visat att han inte endast är en skicklig och produktiv forskare – han är något så unikt som [...]

SCCL:s styrelse förlänger neddragning av verksamheten

SCCL:s styrelse förlänger neddragning av verksamheten På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att förlänga den neddragning av verksamheten som gällt under våren. SCCL följer härvid universitetets riktlinjer och vi räknar med att viss verksamhet kan komma igång under höstens lopp men dock i begränsad omfattning. Efter sommaruppehållet kommer mera information att lämnas här.

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad information med anledning av coronavirus På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att all seminarie- och konferensverksamhet ställs in under april och maj månader. Styrelsen kommer ha ett nytt sammanträde den 3 juni och då fatta beslut om hur SCCL ska hantera höstens verksamhet. Information om detta kommer läggas ut här efter sammanträdet.

Information med anledning av coronaviruset

Givet osäkerheten kring spridningen av coronaviruset och de riktlinjer kring resande och sammanträden som företag både i Sverige och utomlands tillämpar, så finns det anledning för styrelsen för SCCL att ta ställning till hur planerade och framtida seminarier och konferenser ska hanteras. Å ena sidan ska vi inte medverka till onödig panik, men  å andra sidan ska vi inte medverka till onödig smittspridning. Styrelsen har därför fattat beslut om att ställa in redan planerade seminarier under mars månad 2020 men att fortsätta planera seminarier och konferenser som ska genomföras i april eller senare, dock med en beredskap för att de [...]

Nya forskningsamanuenser på Centret

Nya forskningsamanuenser på Centret Nya forskningsamanuenser på Centret 1 januari 2020 SCCL välkomnar Joel Haldosén och Mohammed Smesem som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019. Joel och Mohammed efterträder Jonathan Löwy och Julia Grote som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret. Vi tackar Jonathan och Julia för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!

Stockholm Arbitration Yearbook 2019 is published

Stockholm Arbitration Yearbook 2019 is published – call for abstracts for the 2020 edition The first annual edition of the Stockholm Arbitration Yearbook, a new publication by Wolters Kluwer, is now available. Abstracts for the 2020 edition are due 8 December 2019. Each year, Stockholm is the seat for a wide range of international disputes, resolved through ad hoc arbitration or as cases administered by the SCC Arbitration Institute. Building on Stockholm’s role as an arbitration hub, the Stockholm Arbitration Yearbook addresses current issues that are of interest to the wider international arbitration community. This new annual publication, launched under [...]

Till toppen