Stina Bratt disputerade fredagen den 28 april 2023 på sin avhandling Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor, Jure Förlag AB 2023, 536 s.

Avhandlingen behandlar frågor i gränslandet mellan kontraktsansvar och deliktsansvar eller annorlunda uttryckt, skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott och/eller på grund av utomobligatoriskt ansvar. Klassiska frågor om alternativa och kumulativa ansvarsvägar i fall av överlappande ansvarsregler eller i samband med kontraktskedjor mellan flera hoplänkade parter. Avhandlingen reder ut och analyserar rättsläget. SCCL gratulerar Stina till prestationen.