Om Emrik Nyström

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Emrik Nyström skapat 16 blogginlägg för.

Disputation av doktorand vid SCCL

2024-02-23T15:23:17+01:0017 november, 2023|

Den 17 november 2023 disputerade Girion Blomdahl på avhandlingen ”Vem äger naturen – En fastighetsrättslig studie om förhållandena mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturen”. Inte minst de senaste årens politiska diskussioner visar att det kan finnas en motsatsställning mellan äganderätten – rätten att bruka det man äger – och skyddet för naturen. Samtidigt tillmäts både äganderätten och naturskyddet vikt. I avhandlingen analyserar Girion de intresseavvägningar och proportionalitetsbedömningar som görs när naturens existerande värden ska skyddas. Finns det ett systematiskt tillvägagångssätt? Går det att hitta ett bättre system som både premierar skydd av den mest skyddsvärda naturen och förmår [...]

André Andersson erhåller Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

2024-03-03T16:54:03+01:0027 oktober, 2023|

Advokatsamfundet delar sedan 2012 ut ett årligt pris för framstående insatser inom advokatyrket. Årets pris har tilldelats André Andersson som är ordförande för SCCL och Senior Adviser på Mannheimer Swartling. Han erhåller priset bland annat för sitt engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. Det delades ut av samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på årets Advokatdagar som gick av stapeln på Grand Hotel den 26-27 oktober. ”Årets pristagare får utmärkelsen för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet, som en av Sveriges främsta advokater inom finansjuridiken, med ett stort engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. [...]

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/23

2023-10-11T13:16:38+02:0011 oktober, 2023|

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/2023. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Nominering till priset görs av handledare eller examinator. Uppsatser som kommer i fråga är: - examens- och masteruppsatser - vid svenskt lärosäte - godkända under läsåret 2022/2023 - i kommersiell rätt i vid bemärkelse (utöver förmögenhets- och bolagsrätt även bl.a. process-, skatte- och straffrättsliga ämnen av affärsrättslig betydelse) - som erhållit betyget AB, ECTS-betygen [...]

Nordiskt seminarium om Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

2023-10-12T13:31:25+02:0025 september, 2023|

Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt att diskutera inställningen i nordisk rätt till ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. Inför seminariet uppmanas deltagare att ta del av bifogat material. Materialet består dels av en förteckning över rättsfall och litteratur av relevans för seminariet, dels av ett rättsfallskompendium. Tillägg: Rättsfallskompendiet har kompletterats med ett avgörande från Finlands högsta domstol. Avgörandet finns nedan. Nedan finns även de presentationsbilder [...]

SCCL-priset 2022 har tilldelats Anna Kireeva

2023-07-07T12:24:47+02:005 juni, 2023|

Alexander Unnersjö. Anna Kireeva och Jori Munukka Anna Kireeva har för sin uppsats Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens belönats med SCCL-priset, Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt med följande motivering. Anna Kireeva har tagit sig an ett klassiskt och komplicerat ämne i en krävande rättslig miljö med såväl nationella som internationella inslag. Hon hanterar detta på ett gediget och välstrukturerat sätt och vägleder med säker hand läsaren i den sakrättsliga snårskogen av motstridiga intressen. Juryn har bestått av f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André [...]

Stina Bratt har disputerat

2023-06-20T10:11:52+02:0028 april, 2023|

Stina Bratt disputerade fredagen den 28 april 2023 på sin avhandling Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor, Jure Förlag AB 2023, 536 s. Avhandlingen behandlar frågor i gränslandet mellan kontraktsansvar och deliktsansvar eller annorlunda uttryckt, skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott och/eller på grund av utomobligatoriskt ansvar. Klassiska frågor om alternativa och kumulativa ansvarsvägar i fall av överlappande ansvarsregler eller i samband med kontraktskedjor mellan flera hoplänkade parter. Avhandlingen reder ut och analyserar rättsläget. SCCL gratulerar Stina till prestationen.

Prof. Dr Birke Häcker har utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm

2023-06-30T11:15:46+02:0018 april, 2023|

Prof. Dr Birke Häcker har den 17 april 2023 utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm. Eftersom Birke Häcker är en god och mångårig vän till SCCL så gläder vi oss särskilt åt denna välförtjänta utnämning. Promoveringen kommer att äga rum i Stadshuset den 29 september 2023 under sedvanlig pompa och ståt. Birke Häcker är sedan januari 2023 Schlegel Professor i Civilrätt, Common Law och Komparativ Rätt vid universitetet i Bonn där hon också är Direktor för Institutet för Internationell Privaträtt och Komparativ Rätt. Hennes professur är en av tio Schlegel professurer inrättade av universitetet för att bygga [...]

Christina Ramberg är ny extern ordförande i ARN

2023-01-31T11:24:03+01:0031 januari, 2023|

Regeringen har beslutat att utse Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, till ny extern ordförande för Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Förordnandet gäller från den 20 januari 2023 till den 30 juni 2023.

Till toppen