Advokatsamfundet delar sedan 2012 ut ett årligt pris för framstående insatser inom
advokatyrket. Årets pris har tilldelats André Andersson som är ordförande för SCCL och Senior Adviser på Mannheimer Swartling. Han erhåller priset bland annat för sitt engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. Det delades ut av samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på årets Advokatdagar som gick av stapeln på Grand Hotel den 26-27 oktober.

”Årets pristagare får utmärkelsen för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet, som en av Sveriges främsta advokater inom
finansjuridiken, med ett stort engagemang och arbete för juridisk forskning och
undervisning. Årets pristagare utsågs 2017 till hedersdoktor i juridik vid Stockholms
universitet. Årets pristagare har också ett vidsträckt internationellt engagemang och har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka svenska advokaters relationer utomlands. I kombination med ett genuint intresse och arbete för pro bono-arbete, har årets pristagare också medverkat till att öka förståelsen för advokatens viktiga roll i vårt rättssamhälle.”

Priset består av 100 000 kronor som Advokatsamfundet skänker till valfritt pro bono-projekt.
André Andersson har bett att detta belopp ska gå till Stockholms Stadsmission och där
användas för att stödja arbetet med rättighetsfrågor och myndighetskontakter för hemlösa.
André är vice ordförande i Stockholms Stadsmission och Mannheimer Swartling stöder löpande
Stockholms Stadsmission med juridisk rådgivning på pro bono-basis.