Skattevännerna

För dig som önskar veta mer om stiftelsen alternativt vill söka eller lämna bidrag, vänligen kontakta stiftelsens ordförande Lars Franck på lars.franck@deloitte.se

Bidragen från Skattevännerna gör det möjligt för SCCL att upprätthålla en hög nivå på seminarieverksamheten och även genomföra olika forskningsprojekt. Oxfordsamarbetet är ett av de många projekt som inte varit möjliga utan detta stöd.