Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt att diskutera inställningen i nordisk rätt till ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal.

Inför seminariet uppmanas deltagare att ta del av bifogat material. Materialet består dels av en förteckning över rättsfall och litteratur av relevans för seminariet, dels av ett rättsfallskompendium.

Tillägg: Rättsfallskompendiet har kompletterats med ett avgörande från Finlands högsta domstol. Avgörandet finns nedan. Nedan finns även de presentationsbilder som talarna använde sig av under seminariet.

Förteckning över rättsfall och litteratur

Rättsfallskompendium

Finlands Högsta domstol KKO-1983-II-91

Talarnas presentationer