Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET
utlyses för läsåret 2022/2023.

– Prissumma 20 000 kr –

Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version.

Nominering till priset görs av handledare eller examinator.

Uppsatser som kommer i fråga är:
– examens- och masteruppsatser
– vid svenskt lärosäte
– godkända under läsåret 2022/2023
– i kommersiell rätt i vid bemärkelse (utöver förmögenhets- och
bolagsrätt även bl.a. process-, skatte- och straffrättsliga ämnen
av affärsrättslig betydelse)
– som erhållit betyget AB, ECTS-betygen A eller B eller motsvarande.

Vi inbjuder Dig att senast den 29 oktober 2023 nominera en uppsats till SCCL
via e-post till: sccl@juridicum.su.se med uppsatsen bifogad i PDF-format. Mejlet
rubriceras ”SCCL-priset”.

En jury anknuten till SCCL och Advokatvännerna utser en vinnare av stipendiet.
Andra uppsatser kan erhålla hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr.