SCCL:s Forskningsavdelning för arbets- och diskrimineringsrätt tillsammans med Institutet för social civilrätt höll ett välbesökt seminarium, Sympatiåtgärder – under press? den 22 februari 2024. Över 120 deltagare kom. Temat hade sin grund i den segdragna konflikten mellan bilföretaget Tesla och fackförbundet IF Metall. Sedan förbundet varslat om stridsåtgärder för att få Tesla att träffa ett kollektivavtal för verksamheten i Sverige har konflikten utvidgats, och tolv andra fackförbund från Sverige, Danmark, Finland och Norge har vidtagit sympatiåtgärder till stöd för IF Metall.

Professor Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet, började seminariet med en historisk skiss av rätt att vidta sympatiåtgärder. Professor emeritus Niklas Bruun, Hanken, Helsingfors, följde upp med en presentation av rättsläget i Finland, därefter var frågan om sympatiåtgärder under debatt. Under seminariet diskuterades sympatiåtgärdernas betydelse för kollektivavtalssystemen och risker och möjligheter med att begränsa dem. Talare var Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Erland Olauson, medlare, opartisk ordförande enligt industriavtalet, professor Brigitta Nyström, Lunds universitet, professor emeritus Lars Calmfors, Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning, advokat Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå, och Unionens förhandlingschef Martin Wästfeldt. Efter seminariet träffades alla för mingel i SCCL:s lokaler.