Vid senaste styrelsesammanträde den 14 maj 2024 beslutades om ett samgående mellan SCCL och Sjörättsbiblioteket. Axel A:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt. Institutet leds av professor Johan Schelin, och han och institutet kommer inom kort att flytta över från Juridiska institutionen till SCCL:s lokaler. Institutet kommer fortsätta sin verksamhet och samtidigt bli en forskningsavdelning inom SCCL. Institutet kan nås via https://www.sjorattsbiblioteket.se/