Fredagen den 25 november anordnades Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden. Seminariet ägde rum i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) lokaler och digitalt. Under seminariet diskuterades frågor aktualiserade av ett praktikfall, inspirerat av ett norskt Høyesterettsavgörande. Frågorna diskuterades av en panel bestående av advokat Christian Johansen (Bruun & Hjejle, Danmark), advokat Johnny Johansen (Haavind, Norge), professor Amund Bjøranger Torum (Nordisk institutt for sjørett, Norge), advokat Kristoffer Löf (Mannheimer Swartling, Sverige) och advokat Claes Zettermarck (Lundblad & Zettermarck, Sverige). Seminariet modererades av justitieråd Johnny Herre och advokat Axel Calissendorff.

Bifogat finner ni de presentationer som användes under seminariet, en lista med litteratur som berör de frågor som diskuterades under seminariet och en sammanställning med publikt material som paneldeltagarna använt sig av i sina förberedelser inför seminariet.

Foto: Lightfield / Mostphotos