Foto: Staffan Westerlund

Läs: Minnesord Stockholm

Read: Minnesord Oxford

Professor emeritus Ulf Bernitz har den 23 juli 2022 avlidit efter en kort tids sjukdom. Ulf blev 86 år och var aktiv som akademiker ända in i det sista, bland annat som ledare för Forskningsavdelningen för Europarätt vid SCCL. Ulf etablerade redan 2001 ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford, vilket sedermera utvecklats till den omfattande samverkan som idag sker inom ramen för SCCL. Fram till sin död var han också en aktiv medlem av The Institute of European and Comparative Law i Oxford. Se vidare om Ulf Bernitz extraordinära karriär i de minnesord som publicerats av de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford.