Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt
SCCL-PRISET
utlyses för läsåret 2021/2022.

– Prissumma 20 000 kr –

Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att
delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt
publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version.
Nominering till priset görs av handledare eller examinator.

Uppsatser som kommer i fråga är:
– examens- och masteruppsatser
– vid svenskt lärosäte
– godkända under läsåret 2021/2022
– i kommersiell rätt i vid bemärkelse (utöver förmögenhets- och bolagsrätt även bl.a. process-, skatte- och straffrättsliga ämnen
av affärsrättslig betydelse)
– som erhållit betyget AB, ECTS-betygen A eller B eller motsvarande

Vi inbjuder Dig att senast den 28 oktober 2022 nominera en uppsats till SCCL
via e-post till: sccl@juridicum.su.se med uppsatsen bifogad i PDF-format. Mejlet rubriceras ”SCCL-priset”.
En jury anknuten till SCCL och Advokatvännerna utser en vinnare av stipendiet.

Andra uppsatser kan erhålla hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr.
För närmare information besök centret på www.sccl.se. Frågor om stipendiet besvaras av Mia Carlsson, Jori Munukka och Johan Sandstedt, SCCL.