Mauro ZamboniEfter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Mauro Zamboni vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Mauro är professor i allmän rättslära med forskning inriktad mot relationerna mellan juridik och politik. För närvarande arbetar han på ett projekt om olika lagstiftningsmodeller: ”En middle range-teori för lastiftning i en globaliserad värld ” (finansierad av Riksbankens Jubileumsfonden).

Mauro har varit en central medarbetare inom SCCL där han aktivt bidragit till att vidga perspektiven och höja den vetenskapliga nivån i de många olika forskningsprojekt inom ramen för Centret i vilka han kommit att engagera sig. Mauro har därutöver medverkat inom de flesta av Centrets större internationella utbyten och arrangemang, inte minst när det gällt kontakter med italienska universitet och institutioner, som till exempel minnesvärda besök i konstitutionsdomstolen i Rom och seminarier på Il Palazzone di Cortona. Dessa insatser har varit betydelsefulla för att etablerat SCCL:s position i den internationella forskningsmiljön. Han har också varit engagerad i komparativa arbeten av olika slag.

Mauro lämnar ett stort tomrum efter sig, men vi på Centret hoppas på fortsatt gott samarbete med Mauro vid kommande forskningsrelaterade arrangemang.