Christina RambergRegeringen har beslutat att utse Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, till ny extern ordförande för Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Förordnandet gäller från den 20 januari 2023 till den 30 juni 2023.