Den 2 juni 2023 disputerade Sara Göthlin på avhandlingen ”Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens”. Opponent var Johan Adestam.