Uppdaterad information med anledning av coronavirus

På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att all seminarie- och konferensverksamhet ställs in under april och maj månader. Styrelsen kommer ha ett nytt sammanträde den 3 juni och då fatta beslut om hur SCCL ska hantera höstens verksamhet. Information om detta kommer läggas ut här efter sammanträdet.