Christina Ramberg

Christina Ramberg flyttar in på SCCL

Christina är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Avhandlingen handlade om företagsöverlåtelser. Hon har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner, aktieägaravtal och prejudikatläran. Under lång tid har hon intresserat sig för internationell harmonisering av avtalsrätten och varit mycket engagerad i ett arbete som tagit fram en ”modellag” för en europeisk civilkod (det som blev DCFR). Inspirerad av det utarbetade hon en kodifikation av nu gällande svensk avtalsrätt i paragrafform (www.avtalslagen2020.se). Christina är författare till flera läroböcker, bl.a. Malmströms Civilrätt och Allmän avtalsrätt. Hon har också tagit fram ett webbaserat avtalsförhandlingsspel för undervisningsändamål. Hon har huvudansvar för en stor komparativ studie om prejudikat som rättskälla (Precedents Compared) med bidrag från kolleger i Brasilien, Kina, Sydafrika, Ryssland, England, Frankrike, Italien, Tyskland och EU, som beräknas publiceras 2023. Christina har arbetat fem år på advokatfirman Vinge och som hovrättsråd i hovrätten för västra Sverige samt är praktiskt aktiv som skiljeman och rådgivare till advokater.