Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela Jur. dr, Alexander Unnersjö ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 100 000 kr.