Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela Jur. dr, docent Jessica Östberg ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 75 000 kr.