Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela professor Mårten Schultz ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 250 000 kr.