Stina Bratt

Till minne av den tidigare delägaren Sven Unger och hans bidrag, både till byrån och till den bolagsrättsliga doktrinen, utlyste Mannheimer Swartling ett ettårigt postdoktoralt forskarstipendium i bolagsrätt i samarbete med Swedish Corporate Governance Institute.

Vid sammanträde den 2 juni 2023 beslutade priskommittén att tilldela Sven Unger Company Law Scholarship till Jur. Dr Stina Bratt.

”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt som kommer att utgöra ett välkommet bidrag från en ung och begåvad akademiker till ett ämne fyllt av olösta frågor.”

Stina kommer att arbeta under ett år med detta projekt, vilket ska resultera i publicering av en forskningsrapport och ett slutseminarium där forskningen presenteras och diskuteras.

Priskommittén bestod av Justitierådet Svante O Johansson (ordf.), Professor Rolf Skog, Professor Niklas Arvidsson, Advokat Eva Hägg och Advokat Patrik Marcelius.