SCCL-priset 2022

Alexander Unnersjö. Anna Kireeva och Jori Munukka

Anna Kireeva har för sin uppsats Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens belönats med SCCL-priset, Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt med följande motivering.

Anna Kireeva har tagit sig an ett klassiskt och komplicerat ämne i en krävande rättslig miljö med såväl nationella som internationella inslag. Hon hanterar detta på ett gediget och välstrukturerat sätt och vägleder med säker hand läsaren i den sakrättsliga snårskogen av motstridiga intressen.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André Andersson samt professor Christina Ramberg.