Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning.

Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden, och den svenska modellen för bolagsstyrning. Institutet samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker. Institutet ska även främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning, samt fungera som en plattform för ökat samarbete mellan praktik och akademi i bolagsstyrningsfrågor.

– SCGI kommer att bedriva forskning med direkt, tillämpad relevans för företag och regelmakare inom corporate governance, och arbeta för att främja förståelsen för och utvecklingen av den svenska modellen för bolagsstyrning. Till SCGI:s kärnverksamhet kommer också kunskapsutbyte med företagsledare, beslutsfattare och allmänheten höra. Samarbetet med och stödet från Lundbergföretagen är av avgörande betydelse för möjligheten att starta upp institutets verksamhet. Vi är mycket tacksamma över Lundbergföretagens förtroende och valet att stötta SCGI, säger professor Göran Millqvist, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law till vilket institutet är knutet.

– Det har saknats ett forskningsinstitut med fokus på svensk och nordisk bolagsstyrning, och SCGI är ett mycket viktigt initiativ. Vi hoppas att SCGI:s verksamhet kommer att stärka den svenska modellen för bolagsstyrning och bidra med underlag för att försvara vår modell inom EU och främja svensk konkurrenskraft, säger Louise Lindh, VD i Lundbergs Fastigheter och styrelseledamot i L E Lundbergföretagen.

Mer information om SCGI finns på hemsidan: scgi.se
Kontakt SCGI: Erik Lidman, föreståndare: erik.lidman@juridicum.su.se