Prof. Dr Birke Häcker har den 17 april 2023 utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm. Eftersom Birke Häcker är en god och mångårig vän till SCCL så gläder vi oss särskilt åt denna välförtjänta utnämning. Promoveringen kommer att äga rum i Stadshuset den 29 september 2023 under sedvanlig pompa och ståt.

Birke Häcker är sedan januari 2023 Schlegel Professor i Civilrätt, Common Law och Komparativ Rätt vid universitetet i Bonn där hon också är Direktor för Institutet för Internationell Privaträtt och Komparativ Rätt. Hennes professur är en av tio Schlegel professurer inrättade av universitetet för att bygga internationella kontakter och nätverk.

Birke Häcker inledde sin karriär med att studera juridik i Oxford. Efter examen lyckades hon erhålla ett (av två årliga) Examination Fellowships vid All Souls College. Dessa ger finansiering för sju års akademisk forskning (utan krav på undervisning) och är kanske de mest åtråvärda forskarpositioner som Oxford erbjuder. Proven som kandidaterna måste genomgå har beskrivits som ”the hardest exam in the world”. Under denna period avlade Birke Häcker Diplom-Jurist examen vid universitetet i Bonn 2004 och disputerade som Doctor of Philosophy 2007 vid University of Oxford.

Från 2016 till 2022 var Birke Häcker Professor of Comparative Law vid University of Oxford och Professorial Fellow vid Brasenose College. Från 2018 till 2022 var hon också Director of the Institute of European and Comparative Law (IECL) vid University of Oxford.

I sin roll som direktor för IECL spelade Birke Häcker en avgörande roll för att fördjupa och utvidga samarbetet mellan de juridiska fakulteterna i Oxford och Stockholm, såväl på ett institutionellt som på ett personligt plan.