Alexander Unnersjö disputation

SCCL gratulerar Alexander Unnersjö som den 8 oktober 2021 disputerade över avhandlingen
”Regress – Begreppet regressrätt och solidarregress”.