Teresa Simon-AlmendalEfter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Teresa Simon-Almendal vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Teresa är professor i finansrätt och prodekan med ansvar för forskningsfrågor inom juridiska fakulteten i Stockholm. Hon leder därmed fakultetens forskningsutskott vilket bl.a. innebär att svara för antagningen av nya doktorander.

Teresa har varit verksam vid SCCL sedan 2007. Hon har som ledare för Forskningsavdelningen för skatterätt skapat en aktiv mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker. Inom ramen för avdelningen har hon också genom sina goda kontakter med det praktiska rättslivet skapat bättre förutsättningar för relevant forskning inom skatterätten. Efter initiativ från bl.a. Teresa bildades Stiftelsen för stöd till skatterättslig forskning vid Stockholm Centre for Commercial Law, de s.k. Skattevännerna, genom vilken samarbetet med, och stödet från, det praktiska rättslivet kanaliseras. Hon har som avdelningsledare efterträtts av Caroline Nordklint.

Utöver sitt engagemang inom skatterätten har Teresa arbetet med att leda och ansvara för ett flertal av Centrets forskningsrelaterade arrangemang, däribland det vartannat år återkommande Stockholm-Oxford Law Symposium och finansieringen av The Stockholm-Oxford Fellowship. Hon har också sedan 2014 varit ledamot i Centrets styrelse. Hennes insatser har varit synnerligen uppskattade och det blir inte lätt att fylla tomrummet efter henne.

Vi på Centret önskar henne all lycka och framgång och hoppas på fortsatt gott samarbete i framtiden.