Loading...
Hem2022-10-31T09:52:12+01:00

Ett ledande forskningscentrum
i Norden för kommersiell rätt

SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse och utgör en del av Juridiska fakulteten. Det står under överinseende av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 25 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.
The Swedish Corporate Governance Institute, SCGI, är en ny del av SCCL i form av en ny forskningsavdelning för bolagsstyrning.

SCCL ska i sin verksamhet fokusera på att:

Nyheter

Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat medel till SCCL för forskning kring den svenska marknaden för företagsobligationer

SCCL kommer att använda anslaget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomföras kring svensk marknadsreglering av företagsobligationer. Övriga frågor som kan komma [...]

Till toppen