Loading...
Hem2021-09-16T16:06:55+02:00

Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt

SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse och utgör en del av Juridiska fakulteten. Det står under överinseende av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 25 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.

SCCL ska i sin verksamhet fokusera på att:

Blogg/Nyheter

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad information med anledning av coronavirus På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att all seminarie- och konferensverksamhet ställs in under april och maj månader. Styrelsen kommer ha ett nytt sammanträde den 3 juni och då fatta beslut om hur SCCL ska hantera höstens verksamhet. Information om detta kommer läggas ut här efter sammanträdet.

Information med anledning av coronaviruset

Givet osäkerheten kring spridningen av coronaviruset och de riktlinjer kring resande och sammanträden som företag både i Sverige och utomlands tillämpar, så finns det anledning för styrelsen för SCCL att ta ställning till hur planerade och framtida seminarier och konferenser ska hanteras. Å ena sidan ska vi inte medverka till onödig panik, men  å andra sidan ska vi inte medverka till onödig smittspridning. Styrelsen har därför fattat beslut om att ställa in redan planerade seminarier under mars månad 2020 men att fortsätta planera seminarier och konferenser som ska genomföras i april eller senare, dock med en beredskap för att de [...]

Nya forskningsamanuenser på Centret

Nya forskningsamanuenser på Centret Nya forskningsamanuenser på Centret 1 januari 2020 SCCL välkomnar Joel Haldosén och Mohammed Smesem som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019. Joel och Mohammed efterträder Jonathan Löwy och Julia Grote som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret. Vi tackar Jonathan och Julia för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!

Till toppen