5 5 maj, 2023

Stina Bratt har disputerat

2023-05-05T15:05:04+02:005 maj, 2023|

Stina Bratt disputerade fredagen den 28 april 2023 på sin avhandling Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor, Jure Förlag AB 2023, 536 s. Avhandlingen behandlar frågor i gränslandet mellan kontraktsansvar och deliktsansvar eller annorlunda uttryckt, skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott och/eller på grund av utomobligatoriskt ansvar. Klassiska frågor om alternativa och kumulativa ansvarsvägar i fall av överlappande ansvarsregler eller i samband med kontraktskedjor mellan flera hoplänkade parter. Avhandlingen reder ut och analyserar rättsläget. SCCL gratulerar Stina till prestationen.

18 18 april, 2023

Prof. Dr Birke Häcker har utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm

2023-04-18T12:36:56+02:0018 april, 2023|

Prof. Dr Birke Häcker har den 17 april 2023 utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm. Eftersom Birke Häcker är en god och mångårig vän till SCCL så gläder vi oss särskilt åt denna välförtjänta utnämning. Promoveringen kommer att äga rum i Stadshuset den 29 september 2023 under sedvanlig pompa och ståt. Birke Häcker är sedan januari 2023 Schlegel Professor i Civilrätt, Common Law och Komparativ Rätt vid universitetet i Bonn där hon också är Direktor för Institutet för Internationell Privaträtt och Komparativ Rätt. Hennes professur är en av tio Schlegel professurer inrättade av universitetet för att bygga [...]

30 30 mars, 2023

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

2023-04-12T23:05:33+02:0030 mars, 2023|

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There was a discussion on whether certain provisions, particularly the corporate governance related provisions (article 15.3, 25 and 26) would be counterproductive from a sustainability perspective, as well as damaging businesses and their access to capital. It is now agreed that these will be deleted, but whether there will be an [...]

7 7 mars, 2023

How populism is undermining accountability in corporate governance

2023-04-12T23:05:49+02:007 mars, 2023|

Populist trends in corporate governance are undermining the quality of public policy, the legitimacy of democratic institutions and the functioning of our market economies. Rather than loading companies with unrealistic public responsibilities, we need to establish a fair and functional division of powers and responsibilities between politics and business. Business cannot be given the franchise to solve societal problems, such as increased inequality or environmental standards. And politicians should not be given an excuse to avoid tackling those same problems by referring to some vague concept of stakeholder capitalism. Keynote address held by SCGI Director Mats Isaksson at the International [...]

14 14 februari, 2023

Lundbergföretagen initierar samarbete med Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholms universitet

2023-02-16T11:27:23+01:0014 februari, 2023|

Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden, och den svenska modellen för bolagsstyrning. Institutet samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker. Institutet ska även främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning, samt fungera som en plattform för ökat samarbete mellan praktik och [...]

10 10 januari, 2023

Mårten Schultz tilldelas pris för framstående insatser inom rättsvetenskaplig forskning

2023-01-17T16:38:16+01:0010 januari, 2023|

Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela professor Mårten Schultz ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 250 000 kr.

10 10 januari, 2023

Alexander Unnersjö tilldelas pris för framstående insatser inom rättsvetenskaplig forskning

2023-01-10T14:25:41+01:0010 januari, 2023|

Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela Jur. dr, Alexander Unnersjö ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 100 000 kr.

28 28 november, 2022

Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden

2022-12-08T11:54:35+01:0028 november, 2022|

Fredagen den 25 november anordnades Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden. Seminariet ägde rum i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) lokaler och digitalt. Under seminariet diskuterades frågor aktualiserade av ett praktikfall, inspirerat av ett norskt Høyesterettsavgörande. Frågorna diskuterades av en panel bestående av advokat Christian Johansen (Bruun & Hjejle, Danmark), advokat Johnny Johansen (Haavind, Norge), professor Amund Bjøranger Torum (Nordisk institutt for sjørett, Norge), advokat Kristoffer Löf (Mannheimer Swartling, Sverige) och advokat Claes Zettermarck (Lundblad & Zettermarck, Sverige). Seminariet modererades av justitieråd Johnny Herre och advokat Axel Calissendorff. Bifogat finner ni de presentationer som användes under [...]

Till toppen