25 25 september, 2023

Nordiskt seminarium om Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

2023-09-26T16:29:54+02:0025 september, 2023|

Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt att diskutera inställningen i nordisk rätt till ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. Inför seminariet uppmanas deltagare att ta del av bifogat material. Materialet består dels av en förteckning över rättsfall och litteratur av relevans för seminariet, dels av ett rättsfallskompendium. Tillägg: Rättsfallskompendiet har kompletterats med ett avgörande från Finlands högsta domstol. Avgörandet finns nedan. Förteckning över rättsfall och litteratur [...]

7 7 juli, 2023

SCGI medverkar vid IÄF:s 20 års jubileum

2023-07-07T12:34:46+02:007 juli, 2023|

Den 15 juni anordnades ett seminarium för att uppmärksamma att det är 20 år sedan Institutionella Ägares Förening (IÄF) bildades. IÄF bildades 2003 och är ett samarbete mellan svenska institutionella ägare. IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF är även en av SCGI:s partnerorganisationer som möjliggör institutets verksamhet. Erik Lidman, föreståndare vid SCGI, medverkade i panelsamtalet tillsammans med Carl Bennet (Carl Bennet AB), Christer Gardell (Cevian) och Torun Nilsson (Dagens Industri). Finansmarknadsminister Niklas Wykman medverkade också under [...]

29 29 juni, 2023

Positiv utvärdering av SCCL

2023-06-30T11:23:40+02:0029 juni, 2023|

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid Centrum för kommersiell rätt i Stockholm ska fortsätta utan några ändringar. I sina sammanfattande slutsatser konstaterar professor Eftestøl att SCCL är en ledande aktör inom sitt område i Sverige och fyller utan tvivel en viktig funktion vid Stockholms universitet. Enligt hennes uppfattning har SCCL potential att utvecklas till en ledande [...]

20 20 juni, 2023

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

2023-06-20T10:10:21+02:0020 juni, 2023|

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering.

19 19 juni, 2023

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

2023-06-19T16:54:48+02:0019 juni, 2023|

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering. Priskommittén kommenterar tilldelningen och projektet: ”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt som kommer att utgöra [...]

5 5 juni, 2023

SCCL-priset 2022 har tilldelats Anna Kireeva

2023-07-07T12:24:47+02:005 juni, 2023|

Alexander Unnersjö. Anna Kireeva och Jori Munukka Anna Kireeva har för sin uppsats Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens belönats med SCCL-priset, Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt med följande motivering. Anna Kireeva har tagit sig an ett klassiskt och komplicerat ämne i en krävande rättslig miljö med såväl nationella som internationella inslag. Hon hanterar detta på ett gediget och välstrukturerat sätt och vägleder med säker hand läsaren i den sakrättsliga snårskogen av motstridiga intressen. Juryn har bestått av f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André [...]

2 2 juni, 2023

Sara Göthlin har disputerat

2023-06-30T11:33:15+02:002 juni, 2023|

Den 2 juni 2023 disputerade Sara Göthlin på avhandlingen ”Prioritet och avtal – Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens”. Opponent var Johan Adestam.

28 28 april, 2023

Stina Bratt har disputerat

2023-06-20T10:11:52+02:0028 april, 2023|

Stina Bratt disputerade fredagen den 28 april 2023 på sin avhandling Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor, Jure Förlag AB 2023, 536 s. Avhandlingen behandlar frågor i gränslandet mellan kontraktsansvar och deliktsansvar eller annorlunda uttryckt, skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott och/eller på grund av utomobligatoriskt ansvar. Klassiska frågor om alternativa och kumulativa ansvarsvägar i fall av överlappande ansvarsregler eller i samband med kontraktskedjor mellan flera hoplänkade parter. Avhandlingen reder ut och analyserar rättsläget. SCCL gratulerar Stina till prestationen.

18 18 april, 2023

Prof. Dr Birke Häcker har utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm

2023-06-30T11:15:46+02:0018 april, 2023|

Prof. Dr Birke Häcker har den 17 april 2023 utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm. Eftersom Birke Häcker är en god och mångårig vän till SCCL så gläder vi oss särskilt åt denna välförtjänta utnämning. Promoveringen kommer att äga rum i Stadshuset den 29 september 2023 under sedvanlig pompa och ståt. Birke Häcker är sedan januari 2023 Schlegel Professor i Civilrätt, Common Law och Komparativ Rätt vid universitetet i Bonn där hon också är Direktor för Institutet för Internationell Privaträtt och Komparativ Rätt. Hennes professur är en av tio Schlegel professurer inrättade av universitetet för att bygga [...]

30 30 mars, 2023

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

2023-04-12T23:05:33+02:0030 mars, 2023|

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There was a discussion on whether certain provisions, particularly the corporate governance related provisions (article 15.3, 25 and 26) would be counterproductive from a sustainability perspective, as well as damaging businesses and their access to capital. It is now agreed that these will be deleted, but whether there will be an [...]

Till toppen