Visiting researcher

2022-04-03T23:10:28+02:0022 februari, 2022|

From today and two weeks ahead, SCCL welcomes visiting researcher Roni Laakso from University of Helsinki. His main field of interest is Banking Law. The topic of his dissertation is "Corporate Governance in Systemic Banks - Reducing Risk Appetite and Systemic Risk through the Regulation of Board Governance". The goal of the dissertation is to develop a theoretical model on how board governance in systemic banks could be structured and regulated in order to reduce risk appetite, and to lower the probability of systemic instability in the banking sector. The model utilizes the board as a mechanism to merge [...]

Stockholm Arbitration Yearbook 2021 is published

2022-03-06T16:03:10+01:0027 januari, 2022|

The third annual edition of the Stockholm Arbitration Yearbook offers interesting reading on current arbitration law, procedure and practice, as well as commentary on Swedish arbitration-related court decisions. Building on Stockholm’s role as a hub for international commercial and investment arbitration, the Yearbook addresses issues that are of interest to the wider international arbitration community. Each volume contains articles on arbitration practice in general and on Swedish arbitration law, contributed by Swedish and international practitioners and academics. The 2021 edition of the Yearbook contains 15 articles. Topics addressed include: •  the arbitral tribunal’s deliberation and decision-making; •  how to [...]

Jessica Östberg tilldelas pris för framstående insatser inom rättsvetenskaplig forskning

2021-12-21T09:54:22+01:0021 december, 2021|

Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela Jur. dr, docent Jessica Östberg ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 75 000 kr.

Marcus Radetzki får pris för framstående forskningsinsatser

2021-12-07T16:12:06+01:007 december, 2021|

Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid SCCL och Juridiska institutionen, har tilldelats Försäkringsjuridiska föreningens Bertil Bengtsson-pris för sina framstående forskningsinsatser inom skadestånds- och försäkringsrätt. Föreningens motivering: "År 2021 års pristagare har ett gediget engagemang i föreningen bakom sig och har bidragit såväl inom skadeståndsrätt som inom försäkringsrätt. Han har lyckats göra sitt akademiska arbete praktiskt tillämpbart för försäkringsbranschen. Detta har han säkerligen lyckats med främst genom att ständigt ha örat mot rälsen när försäkringsbranschen önskar svar på frågor som kräver djupare analys. Hans författarskap inom försäkrings- och skadeståndsrätt har starkt utvecklat rättsvetenskapen på detta område. Och det finns väl knappast [...]

Teresa Simon-Almendal lämnar SCCL

2021-12-07T16:13:17+01:007 december, 2021|

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Teresa Simon-Almendal vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Teresa är professor i finansrätt och prodekan med ansvar för forskningsfrågor inom juridiska fakulteten i Stockholm. Hon leder därmed fakultetens forskningsutskott vilket bl.a. innebär att svara för antagningen av nya doktorander. Teresa har varit verksam vid SCCL sedan 2007. Hon har som ledare för Forskningsavdelningen för skatterätt skapat en aktiv mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker. Inom ramen för avdelningen har hon också genom sina goda kontakter med det [...]

Mauro Zamboni lämnar SCCL

2021-12-08T16:53:36+01:007 december, 2021|

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Mauro Zamboni vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Mauro är professor i allmän rättslära med forskning inriktad mot relationerna mellan juridik och politik. För närvarande arbetar han på ett projekt om olika lagstiftningsmodeller: ”En middle range-teori för lastiftning i en globaliserad värld ” (finansierad av Riksbankens Jubileumsfonden). Mauro har varit en central medarbetare inom SCCL där han aktivt bidragit till att vidga perspektiven och höja den vetenskapliga nivån i de många olika forskningsprojekt inom ramen för Centret i [...]

Christina Ramberg flyttar in på SCCL

2021-12-03T23:05:42+01:009 november, 2021|

Christina Ramberg flyttar in på SCCL Christina är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Avhandlingen handlade om företagsöverlåtelser. Hon har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner, aktieägaravtal och prejudikatläran. Under lång tid har hon intresserat sig för internationell harmonisering av avtalsrätten och varit mycket engagerad i ett arbete som tagit fram en ”modellag” för en europeisk civilkod (det som blev DCFR). Inspirerad av det utarbetade hon en kodifikation av nu gällande svensk avtalsrätt i paragrafform (www.avtalslagen2020.se). Christina är författare till flera läroböcker, bl.a. Malmströms Civilrätt [...]

Personskiften inom SCCL

2021-10-19T16:06:42+02:006 oktober, 2021|

Personskiften inom SCCL Vid det senaste sammanträdet föreslog SCCL:s styrelse att professor Mårten Schultz skulle av rektor utses till ny ledamot av styrelsen. Vidare valde styrelsen justitierådet Johnny Herre till ordförande av Vetenskapliga rådet. Styrelsen utsåg härtill advokaten Carl Svernlöv till avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid sidan av Jessica Östberg. Carl Svernlöv efterträder advokaten Urban Båvestam. Bolags- och värdepappersavdelningen fick också två nya ledamöter, advokaten Sandra Kaznova och biträdande enhetschefen på Justitiedepartementet, Erik Hällströmer. Mårten Schultz Johnny Herre Carl Svernlöv Sandra Kaznova Erik Hällströmer [...]

Till toppen