Den 14–15 mars var SCGI:s föreståndare Mats Isaksson inbjuden till ett möte i Tokyo med Asiatiska utvecklingsbankens (AsDB) forskningsinstitut. Syftet var att diskutera bolagsstyrning och reformer på kapitalmarknaden. Mats talade främst om behovet av att lagstiftare och reglerare förstår de underliggande sambanden mellan bolagsstyrning och näringslivets riskkapitalförsörjning. Mats Isaksson har tidigare varit engagerad av den japanska regeringen som rådgivare inom bolagsstyrning.