Haymanot BaheruDoktorand / Civilrätt
Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt
My PhD research project is titled ”Swedish Rent Setting Regulation for Residential Dwellings: The Establishment of a Fair Price”.
The research project studies the existing regulatory models at the residential market from a systematic point of view. The core of the project is the field where the collective bargaining model at the market level and its impact on the courts’ assessment of unfair rents meets the legislative policies.
Anders FernlundGästforskare / Jur. dr / Civilrätt /
Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt; immaterialrätt; konkurrensrätt; komparativ rätt
Pågående forskning avser frågan om ensidig ändringsrätt i långvariga avtal. Avsikten är att se när och i vilken utsträckning en avtalspart ensidigt har rätt att ändra ett ingånget avtal. Studien omfattar olika rättsområden och utblickar till andra länder förekommer.

Erfarenhet
1981 – 1983 Assistent, Rättsvetenskapliga inst,
Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
1983 – 1998 Timlärare i rättsvetenskap på HHS
1983 – 1985 Tingstjänstgöring, Linköpings tingsrätt
1985 – 1988 Biträdande jurist
1988 – nutid Advokat o delägare, div advokatbyråer
1993 – nutid Militär folkrättslig rådgivare

Gertrud LennanderSenior Visiting Fellow
Forskningsområden: Insolvensrätt; krediträtt; allmän förmögenhetsrätt

Efter min pensionering från Högsta domstolen har jag återvänt till Universitetet, där jag bedriver forskning inom insolvensrätt och allmän förmögenhetsrätt, bl.a. angående olika rättsliga företeelser i gränsområdet mellan sakrätt och obligationsrätt.

Erfarenhet
1967-1969 Tingstjänstgöring Uppsala läns norra domsagas häradsrätt
1977-1982 Docent i civilrätt, m.m. Stockholms universitet
1982-1992 Professor i civilrätt Stockholms universitet
1992-2010 Justitieråd Högsta domstolen

Lars PehrsonProfessor / Civilrätt
Claes SandgrenProf. em. i civilrätt / Immaterialrätt, avtalsrätt, rättsvetenskaplig teori och metod, korruption
Utbildning
Jur dr, Stockholms universitet (1974)

Undervisning
Examensarbetet

Medlemskap
F.d. ordf. för Institutet mot Mutor (IMM)
Ledamot av styrelsen för Transparency International – Sverige