Anders Fernlund
Anders FernlundGästforskare / Jur. dr / Civilrätt /
Forskningsområden: Allmän förmögenhetsrätt; immaterialrätt; konkurrensrätt; komparativ rätt
Pågående forskning avser frågan om ensidig ändringsrätt i långvariga avtal. Avsikten är att se när och i vilken utsträckning en avtalspart ensidigt har rätt att ändra ett ingånget avtal. Studien omfattar olika rättsområden och utblickar till andra länder förekommer.

Erfarenhet
1981 – 1983 Assistent, Rättsvetenskapliga inst,
Handelshögskolan i Stockholm (HHS)
1983 – 1998 Timlärare i rättsvetenskap på HHS
1983 – 1985 Tingstjänstgöring, Linköpings tingsrätt
1985 – 1988 Biträdande jurist
1988 – nutid Advokat o delägare, div advokatbyråer
1993 – nutid Militär folkrättslig rådgivare

Gertrud LennanderSenior Visiting Fellow
Forskningsområden: Insolvensrätt; krediträtt; allmän förmögenhetsrätt

Efter min pensionering från Högsta domstolen har jag återvänt till Universitetet, där jag bedriver forskning inom insolvensrätt och allmän förmögenhetsrätt, bl.a. angående olika rättsliga företeelser i gränsområdet mellan sakrätt och obligationsrätt.

Erfarenhet
1967-1969 Tingstjänstgöring Uppsala läns norra domsagas häradsrätt
1977-1982 Docent i civilrätt, m.m. Stockholms universitet
1982-1992 Professor i civilrätt Stockholms universitet
1992-2010 Justitieråd Högsta domstolen

Lars PehrsonProfessor / Civilrätt
Claes SandgrenProf. em. i civilrätt / Immaterialrätt, avtalsrätt, rättsvetenskaplig teori och metod, korruption
Utbildning
Jur dr, Stockholms universitet (1974)

Undervisning
Examensarbetet

Medlemskap
F.d. ordf. för Institutet mot Mutor (IMM)
Ledamot av styrelsen för Transparency International – Sverige