Gertrud LennanderSenior Visiting Fellow
Forskningsområden: Insolvensrätt; krediträtt; allmän förmögenhetsrätt

Efter min pensionering från Högsta domstolen har jag återvänt till Universitetet, där jag bedriver forskning inom insolvensrätt och allmän förmögenhetsrätt, bl.a. angående olika rättsliga företeelser i gränsområdet mellan sakrätt och obligationsrätt.

Erfarenhet
1967-1969 Tingstjänstgöring Uppsala läns norra domsagas häradsrätt
1977-1982 Docent i civilrätt, m.m. Stockholms universitet
1982-1992 Professor i civilrätt Stockholms universitet
1992-2010 Justitieråd Högsta domstolen