Stina Bratt

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering. Priskommittén kommenterar tilldelningen och projektet:

”Stinas forskningsprojekt, som fokuserar på reglering av ansvarsfrihet, är aktuellt. Det berör också på ett kreativt sätt de rättsområden som Sven ägnade särskild uppmärksamhet i sitt akademiska författarskap – bolagsrätt, bolagsstyrning och skadestånd. Kommittén ser fram emot att fungera som referensgrupp för ett forskningsprojekt som kommer att utgöra ett välkommet bidrag från en ung och begåvad akademiker till ett ämne fyllt av olösta frågor.”

Erik Lidman, föreståndare för SCGI:
Vi är mycket glada över att välkomna Stina till SCGI, och att därigenom hedra Svens minne. Stina disputerade under våren 2023 på en synnerligen imponerande avhandling, och hennes kompetens inom skadestånds- och kontraktsrätt blir ett mycket värdefullt tillskott till institutet.